Informatica Economica Vol. VII No. 2/2003

CUPRINS

Societatea informationala

Informatizarea societatii o provocare pentru România
Ion Gh. ROSCA, Alexandru ISAIC-MANIU, Dana COLIBABA, Irina ISAIC-MANIU 5

Ghid strategic pentru utilizarea TIC în educatie si creativitate
Bogdan GHILIC-MICU 15

Proiectarea procedurilor de asigurare a calitatii pentru sistemul de management al calitatii în organizatia virtuala
Marian STOICA 21

Managementul informatiei, portal informational si virtualizarea localitatilor
Lorena BATAGAN 28

Economia spatiala o provocare a mileniului trei
Dorin-Adrian HERBAN 32

Noua societate
Adrian DOBÂNDA 37

Specificitatea mediilor on-line si instruirea bazata pe Web
Ana Maria LACULEANU 43


Baze de date si sisteme informatice

Folosirea data warehouse în asistarea activitatii de retail (partea I)
Mariana MOCANU 46

Evaluarea si compararea instrumentelor CASE bazate pe UML
Dan Laurentiu JISA 51

Utilitatea metodologiei UML în proiectarea bazelor de date
Catalin STRÎMBEI 56

Proiectarea modelelor de date multidimensionale conceptuale
Mihaela MUNTEAN 63

Metodologie de proiectare a unui sistem de gestiune
si arhivare electronica a documentelor

Romeo Mihai PAVELESCU 68

Modelul semistructurat al datelor
Adriana REVEIU 75

Consideratii asupra deciziilor de angajare a navelor comerciale
Ghiorghe BATRÎNCA 79

Calitate software

Cadru conceptual privind coeziunea produselor program
Ion IVAN, Niculae CONSTANTIN 82

Relatia dintre probabilitatea de eroare si metricile OO
Marian CRISTESCU 89

Utilizarea modelor liniare unifactoriale în evaluarea costului testarii software
Paul POCATILU 97

Elaborarea unor politici si metodologii prietenoase de administrare a listelor de distributie a informatiilor pe e-e-mail
Gina NICULESCU 100


Inginerie software

Crearea automatizata a procesoarelor adaptabile de nivelul trei în baza formalismului E-T-M de interactiune translatorica a procesoarelor adaptabile
Diana MICUSA, Manfred KUDLEK, Dumitru TODOROI, Zinaida TODOROI 103

Noua generatie de retele performante: Content Delivery Networks
Razvan Daniel ZOTA 110

Modalitati de paralelizare a programelor secventiale
Felician ALECU 114

Utilizari ale metodelor structural-semiotice în realizarea
sistemelor informatice (partea a II-a)

Robert KOMARTIN 118

Modelarea proceselor economico-sociale

Analiza mecanismelor de formare a preturilor în perspectiva construirii modelelor bazate pe agenti (MBA)
Emil SCARLAT, Virginia MARACINE 123

Ecuatia lui Slutsky pe caz continuu. Variatia compensatorie si echivalenta de venit
Stelian STANCU 129

Actualizarea în procesul de evaluare a investitiilor de mediu
Giani GRADINARU 132


Informatii diverse

Istoria informaticii 139

Asociatia INFOREC 141