Informatica Economica Vol. VI No. 4/2002

CUPRINS

Societatea informationala

Cultura organizationala în domeniul telelucrului
Bogdan GHILIC-MICU 5

O evaluare a adoptarii e-business în România din perspectiva interesului IMM-urilor (continuare din numarul 3(23)/2002)
Ion Gh. ROSCA, Ovidiu NICOLESCU, TRANDAFIR, Irina ISAIC-MANIU, Cristian USCATU 10

Informatica sociala
Marian STOICA 21

Utilizarea tehnicilor de data mining în studiul echilibrelor de pe piata fortei de munca tinere cu pregatire superioara
Constanta BODEA, Flavian VASILE 25

Tutorialul si testarea în instruirea asistata
Gabriel ZAMFIR 28

Sisteme informatice si baze de date

Rolul managerului proiectelor informatice în diseminarea cunostintelor
Adriana SCHIOPOIU-BURLEA 36

Caracteristici ale securitatii unui sistem informatic pentru managementul resurselor si plasamentelor bancare
Lucian Claudiu ANGHEL 41

Reprezentarea conceptelor metodologiei omt în modelarea sistemelor informatice complexe în medicina
Elena PODOLEANU 44

Tehnologia OLAP
Daniela-Ioana SANDU, Elena POSDARIE 55

Influenta inteligentei artificiale asupra sistemelor suport pentru decizii de grup. Retele neuronale si algortimi genetici
Loredana MOCEAN 61

Calitate software

QSPM - Software pentru managementul calitatii proiectelor
Ion IVAN, Adrian POCOVNICU 65

Modelarea fiabilitatii software-ului orientat pe obiecte
Marian CRISTESCU 71

Factori de influenta a testarii
Paul POCATILU 77

Inginerie software

Dependenta structurala
Emil STAN 81

Stabilitatea Lyapunov a unui sistem dinamic
Vasile MAZILESCU 87

O implementare PROLOG pentru calculul amortizarii degresive
Bogdan PATRUT 94

Calcul numeric în Java
Bogdan OANCEA 97

Modelarea fenomenelor economico-sociale

Comportamentul agentilor pe piata în perspectiva construirii modelelor bazate pe agenti
Emil SCARLAT, Virginia MARACINE 102

Nucleul unei economii de piata cu productie
Stelian STANCU 111

Costurile economice ale instabilitatii interne dintr-o tara abordare cantitativa
Tudorel ANDREI 115

Activitatea economica a întreprinderii, factor de impact asupra mediului
Giani GRADINARU 119

Rolul derivativelor în managementul activ al portofoliului de active financiare
Virginia MARACINE 124

Probleme extremale pentru grafuri si retele de transport
Rodica MIRONENCO 129

Informatii diverse

A 6-a Conferinta Internationala de Informatica Economica IE 2003 134

Asociatia INFOREC 135