Informatica Economica Vol. VI No. 3/2002

CUPRINS

Nominalizare pentru Premiul Grigore C. Moisil 5

Societatea informationala

Noua Economie: alegatii si evidente (partea a IIa)
Vasile ISAN 7

Produsele virtuale si fabricatia virtuala, elemente de baza în managementul de proiect
Lascu RÎCU, Georgeta SOAVA, Anca MEHEDINTU 13

Servicii software în Economia Virtuala
Andreea MARASESCU 17

Spre noua economie digitala prin inteligenta afacerii
Manole VELICANU, Ion LUNGU, Mihaela MUNTEAN, Simona IONESCU 24

Afacerile în economia digitala
Bogdan GHILIC-MICU 30

e-Legea
Cristian USCATU 36

Tehnologia în educatia la distanta
Marian STOICA 41

Teledetectia, metoda statistica în societatea informationala
Giani GRADINARU 46

Sisteme informatice si baze de date

Teoria si practica bazelor de date. Scheme relationale, relatii si forme normale imerse (scufundate)
Nicolaie GIURGITEANU 48

Metodologii de realizare a sistemelor informatice integrate. Taxonomii metodologice
Robert KOMARTIN 55

Perspective ontologice în modelarea sistemelor informationale de colaborare ale organizatiilor virtuale
Cristina NICULESCU 59

Inginerie software

Principii pentru evaluarea atributelor calitative din cadrul unei arhitecturi software
Liviu CIORA, Ion BULIGIU 67

Ingineria sistemelor si restructurarea industriei de aparare
Gavrila MALOS, Constanta BODEA 72

Limbajul unificat de modelare. Concepte si notatii
Dan Laurentiu JISA 78

Compararea predictiilor de crestere a fiabilitatii software-ului: retelele neuronale si recalibrare parametrica
Marian CRISTESCU 82

Implementarea algoritmilor paraleli de rezolvare a sistemelor liniare în cadrul pachetului PLSS
Bogdan OANCEA 86

Analiza si întelegerea textelor operatiunilor contabile folosind limbajul Prolog
Bogdan PATRUT 91

Îmbunatatirea clasificarii bayesiene prin algoritmi genetici, cu aplicatii în text mining
Flavian VASILE 94

Informatica aplicata în economie

Strategii active de management în gestiunea portofoliilor de titluri financiare
Virginia MARACINE 99

Semnatura electronica si securitatea datelor în comertul electronic
Ion IVAN, Paul POCATILU, Marius POPA, Cristian TOMA 105

Reutilizabilitatea software
Emilia STANCIU 111

Modelarea mecanismelor de piata în perspectiva construirii modelelor-bazate-pe-agenti (MBA)
Emil SCARLAT, Virginia MARACINE 115

Managementul ordinelor de tranzactionare ale clientilor unei banci comerciale
Lucian Claudiu ANGHEL 121

Studii de piata

O evaluare a adoptarii e-business în România din perspectiva interesului IMM-urilor
Ion Gh. ROSCA, Ovidiu NICOLESCU, Ileana TRANDAFIR, Irina ISAIC-MANIU, Cristian USCATU 126

Informatii diverse

A 6-a Conferinta Internationala de Informatica Economica IE 2003 132

Asociatia INFOREC 133