Informatica Economica Vol. IV No. 2/2000

CUPRINS

Nominalizare pentru Premiul Grigore C. Moisil 5

Puncte de vedere 7

Solutii Internet/Intranet

Solutii pentru protectia si securizarea unui INTRANET
Ion Gh. Rosca, Octavian Paiu, Carmen Stanciu 9

Elemente de securitate pentru Internet Banking
Razvan Zota 15

Interfete între clientii Web si servere WWW. Script-uri
Carmen STANCIU 21

Managementul sistemelor informationale

Informatica economica si managementul proiectelor
Constanta BODEA, Ion SMEUREANU 28

Aspecte ale realizarii sistemelor informatice pentru managementul unei mari întreprinderi - analiza, concept general
Catalin TUDOSE 32

Justificarea financiara a investitiilor informatice
Ion LUNGU, Robert KOMARTIN 40

Sisteme de învatare

Sisteme deschise de instruire în mediul educational digital economic
Gabriel ZAMFIR 48

Algoritmi si modele matematice

Analiza multirezolutie pentru compresia/decompresia datelor
Luminita STATE, Catalina COCIANU 61

Experiente cu un algoritm evolutiv pentru rezolvarea problemelor de ordonantare pe masini paralele
Adina UTA 70

O tehnica fuzzy de partitionare si inductie automata bazata pe extensia fuzzy a distantei c2
Vasile GEORGESCU 76

Estimarea parametrilor structurali în modelul de credibilitate liniar si neomogen al lui Bühlmann
Virginia Atanasiu 84

Calitate software

Certificarea în informatica aplicata
Ion IVAN, Paul POCATILU, Sergiu CAPISIZU 90

Management

Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului.
Florica LUBAN 97

Aplicarea tehnologiei informatiei în implementarea strategiilor concurentiale
Dana COLIBABA, Giani GRADINARU 106

Programe de cercetare

Proiectul complex Corint-Suport 110

Programul National Calitate si Standardizare - Calist 111

Coordonate ale activitatii de cercetare stiitifica finantata din Academia de Studii Economice Bucuresti, în anul 2000 113

Informatii diverse

IEEE Computer Society 116

Aparitii editoriale 118

Simpozion 2001 120

Asociatia INFOREC 121