Informatica Economica Vol. III/No. 2 (10)/1999

CUPRINS

Instruire asistata de calculator

Instruirea asistata de calculator a managerilor în domeniul tehnologiei informatiei în medii intranet
Constantin APOSTOL, Constanta BODEA, Gabriel ZAMFIR 5

Inginerie software

Algoritm pentru recunoasterea miscarii într-o secventa video
Georgeta DRULA 12

Consideratii asupra unui mediu virtual în WWW
Lucia Maria RUSU, Cosmina IVAN 16

Medii de programare Java, suport al aplicatiilor de comert electronic
Asist. Carmen STANCIU 21

Interactiune om - calculator

Un model detaliat al utilizabilitatii sistemelor interactive
Costin PRIBEANU 31

Procesare paralela

Modalitati de optimizare a interogarilor asupra bazelor de date în sisteme cu arhitecturi paralele
Georgios KAPENEKAS 37

Informatica economica

Forward rate agreements. Posibilitati de aplicare. Riscuri asociate. Asigurare
Vergil VOINEAGU, Vanessa IONESCU-MUSCEL, Mircea Alexandru VOINEAGU 48

Solutii numerice pentru modelarea statistica a procesului de cracare catalitica
Cristian PATRASCIOIU, Cristian MARINOIU 53

Cerinte ale integrabilitatii pentru software economic
George DINU 62

ECONO - biblioteca de functii pentru analiza seriilor de timp
Adrian HOSPODAR 65

Societatea informationala

Arhivarea electronica a documentelor
Romeo Mihai PAVELESCU 72

Metode matematice

Estimatorii de credibilitate din modelul clasic al lui Bühlmann
Virginia ATANASIU 76

Învatamânt

Teste grila propuse pentru examenul de licenta 1999 la disciplina Economie Generala 82

Informatii diverse

Aparitii editoriale 89

Recenzii 91

Asociatia INFOREC 93