Informatica Economica Vol. II No. 2/1998


CUPRINS

Societatea informaţională

Sistem experimental de teleworking pentru proiectarea sistemelor informatice - TELE_Project
Radu COMŞA 7

Marketingul informaţional şi tehnologia informaţiei
Bogdan GHLIC-MICU, Marian STOICA 17

Metode moderne pentru managementul resurselor umane
Dan POPESCU, Florin IONIŢ Ă, Iulia CHIVU 22

Inginerie software

Optimizarea programelor assembler
lon IVAN, Cristian CODREANU 26

Genericitatea īn limbaje de programare
Ion LUNGU, Iuliana TĂNASE 37

Mașinile X - ca metodă de specificaţie a sistemelor software
Florentin IPATE 41

Algoritmi genetici şi procesare paralelă

Principii privind algoritmii genetici pentru rezolvarea unei probleme tridimensionale de transport
Dorina MOANŢA 47

Algoritmi genetici seriali şi paraleli
Octavian PAIU, Vladimir DUMITRESCU 52

Metode matematice şi informatică aplicate

Verificarea eterogenităţii unui portofoliu de contracte de asigurare prin metode statistice clasice
Virginia ATANASIU 59

Sisteme teleinformatice pentru controlul automat al traficului urban
Natalia OBOUKHOVA, Boris S., Alexandru TERTIŞCO 63

Evaluarea rezultatelor la testele grilă prin metode conexioniste
Constanța BODEA, Octavian RENGA 68

Baze de date şi reţele de calculatoare

Aspecte comparative īntre bazele de date relaționale și orientate obiect
Cristina IONIȚĂ, Petrișor OPREA 75

Utilizarea RMl īn realizarea aplicațiilor distribuite Java
Augustin MAN 80

Protocoale pentru comerţ electronic şi securitate pe Internet
Carmen STANCIU 84

Cercetări īn cadrul Programului European TEMPUS - IARCOD

A categorical model of abstract data types
Viorel Preoteasa 90

Īnvățămānt

Teste grilă propuse pentru examenul de licenţă 1998, la specializarea Economie Matematică
Laurenţiu MODAN 101

Cursuri postuniversitare organizate de Catedra de Informatică Economică 105

Informaţii diverse

Apariţii editoriale 110

Al IV-lea Simpozion Internaţional de Informatică Economică, IE'99 111

Asociatia INFOREC 113