Informatica Economica Vol. II No. 1/1998


CUPRINS

Algoritmul de compresie DCT
Ion IVAN, Daniel VERNIS 7

Restaurarea imaginilor perturbate normal prin matrice de împrastiere
Catalina COCIANU 13

Tehnologii deschise în programarea calculatoarelor. Schimbul dinamic de date între aplicaþii - o abordare Delphi
Cristian USCATU 18

Baze de date

Modele semantice de date
Ion LUNGU, Ion Gh. ROSCA, Constanta BODEA 23

Unele observatii cu privire la validitatea si conservarea dependentelor functionale în procesul de normalizare 3nf prin sinteza
Valer ROSCA 29

Extinderea modelului relational
Mioara UDRICA 34

Procesare paralela

Arhitecturi ale sistemelor paralele si structuri de date pentru organizarea fizica a bazelor de date
Georgios KAPENEKAS 40

Re-Engineering prin descoperirea automata a transformarilor aplicabile pentru paralelizare
Conor RYAN, Laur IVAN 47

Societatea informationala

Consideratii asupra politicii de securitate informatica într-o firma
Victor-Valeriu PATRICIU, Silviu PETRESCU 51

Telecomunicatiile în contextul economiei de piata românesti
Constanta PARTENIE, Victor CROITORU 59


Impactul calculatorului asupra educatiei
Mioara GHEORGHE 63

Management - contabilitate - informatica
Lucia CIULACU, Silviu SUTEU 69

Instruire asistata de calculator

Individualizarea instruirii în domeniul economic
Gabriel ZAMFIR 72

Instruire asistata de calculator: necesitate, realizare, avantaje
Daniela MILITARU 78

Managementul informational

Interconexiunile dintre nivelurile de analiza si partenerii implicati în realizarea aplicatiilor interactive
Adriana SCHIOPOIU-BURLEA 84

Cercetari aplicate

O rezolvare informatica a problemei alocarii danelor
Doina Eufrosina CARP 89

Modelare economica

Functiile bumerang: aplicatii în mediul economico - social
Marcel STOICA 94

Conducerea firmei ca subsistem integrat în sistemul economiei nationale
Neculai PATRASCU 98

Învatamânt

Teste grila propuse pentru examenul de licenta 1998, la specializarea Informatica Economica
Disciplina: Proiectarea Sistemelor Informatice Economice 103

Teste grila propuse pentru examenul de licenta 1998, la specializarea Informatica Economica
Disciplina: Programarea în limbaje evoluate 108

Teste grila propuse pentru examenul de licenta 1998, la specializarea Cibernetica Economica
Disciplina: Ciberneticã Economicã 114

Informatii diverse 121