Informatica Economica Vol. V No. 3/2001


CUPRINS

Raport asupra rezultatelor anchetei Delphi privind Societatea Informationala - Societatea Cunoasterii în România
Florin Gheorghe FILIP, Horatiu DRAGOMIRESCU 5


Societatea informationala

Aspecte ale impactului trecerii la societatea informationala
Bogdan GHILIC-MICU 10

e3-commerce: e-commerce, mobile application. Aplicatia e3com
Ion IVAN, Paul POCATILU, Cristian TOMA, Alexandru LEAU 16

Organizarea virtuala a întreprinderii
Marian STOICA 24

Sistem de instruire în domeniul juridic economic
Cristian USCATU 28

Solutii e-business pentru întreprinderi cu aplicatii mostenite si pentru firme mici start-up
Carmen STANCIU 36


Managementul documentelor

Arhivarea electronica, componenta de baza a unui sistem
de gestiune automata a documentelor
Romeo Mihai PAVELESCU 40

Informatizarea sistemului national de gestiune a datelor de sanatate conform standardelor europene - Dosarul electronic de sanatate
Elena PODOLEANU 44


Internet

Prelucrarea prin ASP a chestionarelor din paginile Web
Floarea NASTASE 51

[Net]Chestionarul - instrument valoros în cercetarea pietei
Dana COLIBABA 62

Aspecte ale proiectarii unui Order Request Broker (Partea a II-a)
Claudiu VINTE 68

Noi tehnologii de comunicatie WAN: MPLS (1)
Razvan Daniel ZOTA 76


Algoritmi si modelare

O caracterizare a sistemelor OLAP actuale
Manole VELICANU, Mihaela MUNTEAN 84

Elemente de programare generica în limbajul C/C++
Marian DÂRDALA 92

Modelul vectorial de organizare a colectiilor de date (Partea a II-a)
Ion LUNGU, Ileana TANASE 96

Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului
Giani GRADINARU 99


Seminarul stiintific. Interfete om-calculator
pentru comunitati virtuale.

Com-unitate si co-munitate. Reflexii asupra comunitatilor virtuale
G. CONSTANDACHE, A. MIHALACHE 106

Comunitatile virtuale si învatamântul la distanta
Constantin-Gelu APOSTOL, Gabriel ZAMFIR 110

Medii pentru instruire prin colaborare la distanta
Cristina NICULESCU, Ana-Maria MARHAN 118

Situri web destinate comunitatilor virtuale: principii de proiectare si criterii de evaluare
Valentina MARINESCU, Costin PRIBEANU 127

Proiectarea cooperativa a unui sistem inteligent de instruire pe Web
Gheorghe IOSIF, Ana-Maria MARHAN, Ion JUVINA, Stefan TRAUSAN-MATU 135


Informatii diverse

Asociatia INFOREC 144