Informatica Economica Vol. V No. 2/2001

CUPRINS

Societatea informationala

Costuri si beneficii asociate telelucrului
Bogdan GHILIC-MICU 5

Managementul cunostintelor în societatea bazata pe cunoastere
Mihaela MUNTEAN, Doina DANAIATA, Camelia MARGEA 13

Tehnologia informatiei si instruirea
Cristian USCATU 23

Perspective pentru telelucru în societatea bazata pe informatie si cunoastere
Marian STOICA 29

Noile valente ale mixului de marketing în economia cunoasterii
Dana COLIBABA, Giani GRADINARU 34

Managementul proiectelor

Certificarea managerilor de proiecte si programe
Constanta BODEA 41

Internet

Aspecte ale proiectarii unui Order Request Broker (ORB) (Partea I)
Claudiu VINTE 49

Strategii de optimizare a performantelor unei aplicatii client/server
Florin BICA, Emanuela - Mariana CHICHEA 55

Java, bazele de date si securitatea pe Internet
Carmen STANCIU 60

Integrarea aplicatiilor Internet
Emilian Marius CHILOM 65

Calitate software


Certificarea bazelor de date utilizate în aplicatiile Internet
Ion IVAN, Paul POCATILU, Doru CAZAN 71


Algoritmi si modelare

Modelul vectorial de organizare a colectiilor de date (Partea I)
Ion LUNGU, Ileana TANASE 75

Utilizarea pachetelor de programe informatice în analiza statistica a fenomenului migratiei din România
Emilia TITAN, Simona GHITA 79

Tehnici nealeatoare de esantionare utilizate în practica statistica
Tudorel ANDREI 82

Hazardul moral în cadrul teoriei contractelor
Stelian STANCU 90

Estimatorii de credibilitate omogeni din modelul clasic al lui Bühlmann
Virginia ATANASIU 97

Rezultate experimentale pentru rezolvarea problemei echilibrarii liniilor de asamblare utilizând algoritmi genetici
Rodica MIHALCA, Carmen HARTULARI 101

Fundamentarea deciziei de investitii prin includerea riscului în calculele de eficientã
Ion IONITA 105

Informatii diverse

Asociatia INFOREC 111