Informatica Economica Vol. IV No. 3/2000

CUPRINS

IE’35 - Informatica Economica la a 35-a aniversare 5

Societatea informationala

Decizie asistata de calculator. Metode si tehnici de asistare a deciziilor centrate pe judecata umana
Florin Gheorghe FILIP 10

Telenaveta - forma flexibila de munca
Bogdan GHILIC-MICU 24

Telelucrul - solutie pentru reproiectarea organizatiilor
Marian STOICA 30

Internetul - instrument de eficientizare a mixului de marketing
Dana COLIBABA, Giani GRADINARU 36

Management informatizat

Software pentru benchmarking în domeniul managementului proiectelor
Constanta BODEA, Victor Serban CONSTANTIN 39

Model conceptual al unui sistem software pentru managementul IMM-urilor virtuale
Sanda BERAR 44

Aspecte ale realizarii sistemelor informatice pentru managementul unei mari întreprinderi - modularizare, proiectare, implementare
Catalin TUDOSE 50

Inginerie software

Evaluarea performantei sistemelor informatice
Ion IVAN, Doru CAZAN, Paul POCATILU 57

Tehnici inovative de dezvoltare a programelor - programarea generica
Dorin IRIMESCU 61

Dezvoltarea de software bazata pe componente
Iulian ÎNTORSUREANU 66

XML. De ce? Cum? Unde?
Anton-Mugurel ROG 73

Utilizarea retelelor bayesiane în fiabilitatea software
Mihai POPESCU 78

Algoritmi si modele matematice

Proiectarea optimala a arhitecturii RN pentru prognoza si identificare statica
M. TERTISCO, Al. TERTISCO, C. BAROIANU 82

Gestionarea preciziei în evaluarea de expresii cu numere foarte mari
Claudiu Marian ARITON 90

Informatica aplicata

Tehnici de esantionare cu probabilitati neegale
Vergil VOINEAGU, Tudorel ANDREI 95

Clasificarea prin proiectie
Emil STAN 100

Informatii diverse

Manifestarea stiintifica. Combaterea pirateriei informatice 103

Programul National Calitate si Standardizare - CALIST 104

Simpozionul International IE’2001 106

Asociatia INFOREC 107