Informatica Economica Vol. III No. 4/1999

CUPRINS

Societatea informationala

Solutii de realizare a infrastructurii de comunicatie pentru un Intranet
Ion Gh. ROSCA, Octavian PAIU, Carmen STANCIU 5

Testarea si evaluarea în sistemele de autoinstruire
Constantin APOSTOL, Constanta BODEA, Gabriel ZAMFIR, Adriana REVEIU, BALACEANU, Ana-Eugenia ARICESCU, Mirela ANDRONESCU 18

Inginerie software

Experiente cu un algoritm evolutiv pentru rezolvarea problemelor generale de ordonantare
Csaba FABIAN 31

Managementul calitati software
Ion IVAN, Laurentiu TEODORESCU 37

Sisteme informatice si baze de date

Validitatea în normalizarea 3NF prin sinteza
Valer ROSCA 43

Posibilitati de evaluare a impactului planificarii strategice a sistemelor informatice
Gheorghe SABAU, Constanta BODEA, Cristina IONITA 47

Metodologia de analiza si proiectare CASE*METHOD a sistemelor informatice
Bogdan GHILIC-MICU, Marian STOICA 55

Retele de calculatoare

Standardul SGML si implementarile sale
Carmen STANCIU 62

Solutii de securitate pentru Internet
Razvan ZOTA 69

Informatica aplicata

Restaurarea frontierelor unei imagini: abordare genetica
Luminita STATE, Doina FUSARU, Catalina-Lucia COCIANU 80

Modelul GOMS un model de conceptie utilizat în relatia utilizator - calculator
Adriana SCHIOPOIU BURLEA 87

Domeniul de aplicatie al raspunderii juridice civile pentru prejudiciile cauzate prin atacul cu virusi informatici
Mircea TOMA, Emil STAN 91

Informatii diverse

Asociatia INFOREC 97