Informatica Economica Vol. III No. 3/1999

CUPRINS

Societatea informationala

Tehnologia informatiei si productivitatea
Ion Gh. ROSCA, Cristian USCATU 5

Inginerie software

Metrici de complexitate software bazate pe dependentele instructiunilor
Ion IVAN, Alexandra KARADIMOU, Adrian LICURICEANU, Gheorghe LUPU 11

Algoritmi pentru indexarea multimedia
Georgeta DRULA 20


Sisteme integrate de servicii distribuite. Studii de caz
Radu SION 25

Modelare statistico-economica

Graficul matrice - tehnica importanta de elaborare a analizelor statistice multivariate prin imagini
Vergil VOINEAGU, Emilia TITAN, Mariana VOINEAGU, Dan TITAN 37

Modalitati de estimare a parametrilor modelelor ARMA
Adrian HOSPODAR 44

Informatica economica

Software cu componente pentru sisteme de control în depozite
Hans CZAP 52

Modele arhitecturale de asistare a plasarii ordinelor la bursa
Claudiu VINTE 59

Generatoare de sisteme expert în domeniul maritim portuar
Doina CARP, Gabriel RAICU 67

Tehnologii informatice pentru organizatia virtuala
Adina UTA, Felix SIMION 71

Învatamânt

Teoria riscului si a incertitudinii la licenta din mai 1999, specializarea Economie Matematica
Laurentiu MODAN 81

Teste grila propuse pentru examenul de licenta 1999 la sectia de Informatica Economica, facultatea CSIE 86

Informatii diverse

Asociatia INFOREC 93